İzolasyon Kitleri

ARGEN NoeDx GEL/PCR Product Purification Kit

ARGEN NoeDx GEL/PCR Product Purification Kit

ARGEN GEL/PCR Ürün Saflaştırma Kiti, agaroz jellerden (TBE/TAE) DNA parçalarının hızlı geri kazanımı ve PCR amplifikasyonundan sonra PCR ürünlerinin hızlı saflaştırılması için tasarlanmıştır. Saflaştırılmış plazmit DNA, PCR, endonükleaz sindirimi, alt klonlama, transformasyon, ligasyon ve sıralama reaksiyonları gibi akış aşağı uygulamalar için uygundur.
 
Bu kit kullanılarak yapılan herhangi bir sonraki tanı testiyle bağlantılı olarak üretilen tüm tanı sonuçları, ilgili tüm klinik ve laboratuvar bulgularına göre yorumlanmalıdır.
...
ARGEN NoeDx Plasmid DNA Purification Kit

ARGEN NoeDx Plasmid DNA Purification Kit

ARGEN Plazmid DNA Saflaştırma Kiti, sıvı ortamda veya katı ortamda bakterilerden plazmit DNA’nın hızlı saflaştırılması için tasarlanmıştır.

Saflaştırılmış plazmit DNA, PCR, endonükleaz sindirimi, alt klonlama, transformasyon, ligasyon ve sıralama reaksiyonları gibi tanısal aşağı akış uygulamaları için uygundur.

Bu kit kullanılarak yapılan herhangi bir sonraki tanı testiyle bağlantılı olarak üretilen tüm tanı sonuçları, ilgili tüm klinik ve laboratuvar bulgularına göre yorumlanmalıdır.

...
ARGEN NoeDx Genomic DNA Purification Kit from Bacteria

ARGEN NoeDx Genomic DNA Purification Kit from Bacteria

ARGEN Genomic DNA Purification Kit from Bacteria, sıvı ortam veya katı ortamdaki bakterilerden genomik DNA’nın hızlı saflaştırılması için tasarlanmıştır.

Saflaştırılmış genomik DNA, PCR, qPCR, klonlama, RFLP analizi ve dizileme gibi tanısal aşağı akış uygulamaları için uygundur.

Bu kit kullanılarak yapılan herhangi bir sonraki tanı testiyle bağlantılı olarak üretilen tüm tanı sonuçları, ilgili tüm klinik ve laboratuvar bulgularına göre yorumlanmalıdır.

...
ARGEN NoeDx Genomic DNA Purification Kit from Yeast

ARGEN NoeDx Genomic DNA Purification Kit from Yeast

ARGEN Genomic DNA Purification Kit from Yeast, sıvı ortamda veya katı ortamda mayadan genomik DNA’nın hızlı saflaştırılması için tasarlanmıştır.

Saflaştırılmış genomik DNA, PCR, qPCR, klonlama, RFLP analizi ve dizileme gibi aşağı akış uygulamaları için uygundur. Bu kit kullanılarak yapılan herhangi bir sonraki tanı testiyle bağlantılı olarak üretilen tüm tanı sonuçları, ilgili tüm klinik ve laboratuvar bulgularına göre yorumlanmalıdır.

...
ARGEN NoeDx VIral RNA PURIFICATION KIT

ARGEN NoeDx VIral RNA PURIFICATION KIT

ARGEN Viral RNA Saflaştırma Kiti, taze veya donmuş insan veya hayvan serumu, EDTA antikoagülanında toplanan plazma, beyin omurilik sıvısı, hücre kültürü süpernatanları ve diğer hücresiz vücut sıvılarından viral RNA’nın in vitro tanı amaçlı hızlı saflaştırılması için tasarlanmıştır.

Saflaştırılmış viral RNA, RT-PCR, qRT-PCR, viral algılama, viral yük belirleme ve viral genotipleme için uygundur. Bu kit kullanılarak yapılan herhangi bir sonraki tanı testiyle bağlantılı olarak üretilen tüm tanı sonuçları, ilgili tüm klinik ve laboratuvar bulgularına göre yorumlanmalıdır.

...
ARGEN NoeDx Viral DNA Purification Kit

ARGEN NoeDx Viral DNA Purification Kit

ARGEN Viral DNA Saflaştırma Kiti, taze veya donmuş insan veya hayvan serumu, EDTA antikoagülanında toplanan plazma, beyin omurilik sıvısı, hücre kültürü süpernatanları ve diğer hücresiz vücut sıvılarından in vitro tanı amaçlı DNA’nın hızlı saflaştırılması için tasarlanmıştır.

Saflaştırılmış viral DNA, qPCR, viral tespit, viral yük tespiti ve viral genotipleme için uygundur. Bu kit kullanılarak yapılan herhangi bir sonraki tanı testiyle bağlantılı olarak üretilen tüm tanı sonuçları, ilgili tüm klinik ve laboratuvar bulgularına göre yorumlanmalıdır.

...
ARGEN NoeDx DNA Purification Kit from Blood

ARGEN NoeDx DNA Purification Kit from Blood

ARGEN DNA Purification Kit from Blood, sitrat, heparin veya EDTA ile korunmuş taze veya donmuş insan kanından genomik DNA’nın hızlı saflaştırılması için tasarlanmıştır. Saflaştırılmış genomik DNA, PCR, qPCR, klonlama, RFLP analizi ve dizileme gibi tanısal aşağı akış uygulamaları için uygundur.

Bu kit kullanılarak yapılan herhangi bir sonraki tanı testiyle bağlantılı olarak üretilen tüm tanı sonuçları, ilgili tüm klinik ve laboratuvar bulgularına göre yorumlanmalıdır.

...
ARGEN NoeDx DNA Purification Kit from Tissue and Paraffin-Embedded Tissue

ARGEN NoeDx DNA Purification Kit from Tissue and Paraffin-Embedded Tissue

Dokudan ve Parafine Gömülü Dokudan ARGEN DNA Saflaştırma Kiti, doku veya parafine gömülü doku örneklerinden DNA’nın hızlı saflaştırılması için tasarlanmıştır. Saflaştırılmış DNA, PCR, qPCR, klonlama, RFLP analizi ve dizileme gibi tanısal alt uygulamalar için uygundur.

Bu kit kullanılarak herhangi bir aşağı akış tanı testiyle bağlantılı olarak üretilen tüm tanı sonuçları, ilgili tüm klinik ve laboratuvar bulgularına göre yorumlanmalıdır.

...
ARGEN NoeDx DNA Purification Kit from Respiratory Samples

ARGEN NoeDx DNA Purification Kit from Respiratory Samples

ARGEN Solunum Örneklerinden DNA Saflaştırma Kiti, balgam, bronkoalveolar lavaj veya bronş salgısı gibi solunum örneklerinde bulunan herhangi bir organizmadan (bakteri, virüs vb.) DNA’nın hızlı bir şekilde saflaştırılması için tasarlanmıştır. in vitro tanı amaçlı. Saflaştırılmış DNA, PCR, qPCR, genotipleme veya dizileme için uygundur.

Bu kit kullanılarak yapılan herhangi bir sonraki tanı testiyle bağlantılı olarak üretilen tüm tanı sonuçları, ilgili tüm klinik ve laboratuvar bulgularına göre yorumlanmalıdır.

...
ARGEN NoeDx Viral Nucleic Acid Purification Kit

ARGEN NoeDx Viral Nucleic Acid Purification Kit

ARGEN Viral Nükleik Asit Saflaştırma Kiti, taze veya donmuş insan veya hayvan serumu, EDTA antikoagülanında toplanan plazma, beyin omurilik sıvısı, hücre kültürü süpernatanları ve diğer hücresiz vücut sıvılarından viral RNA ve DNA'nın in vitro tanı amaçlı hızlı saflaştırılması için tasarlanmıştır. Saflaştırılmış viral RNA/DNA, RT-PCR, qRT-PCR, qPCR, viral algılama, viral yük belirleme ve viral genotipleme için uygundur.

Bu kit kullanılarak yapılan herhangi bir sonraki tanı testiyle bağlantılı olarak üretilen tüm tanı sonuçları, ilgili tüm klinik ve laboratuvar bulgularına göre yorumlanmalıdır.

...
ARGEN Gene ONE STEP VIRAL NA EXTRACTION KIT

ARGEN Gene ONE STEP VIRAL NA EXTRACTION KIT

ARGEN Gene ONE STEP VIRAL NA EXTRACTION KIT

...
WhatsApp chat WhatsApp Danışma Hattı